Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 24 octombrie 2019 – B-GmbH/Finanzamt D

(Cauza C-797/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: B-GmbH

Pârâtă: Finanzamt D

Întrebările preliminare

Articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că reprezintă un ajutor de stat care intră sub incidența acestei dispoziții situația în care, conform reglementărilor unui stat membru, pierderile (permanente) ale unei societăți de capital rezultate dintr-o activitate economică desfășurată în absența unor remunerații care să acopere costurile trebuie considerate, în principiu, distribuiri de profit deghizate și, prin urmare, nu pot diminua profitul societății de capital, însă, în cazul societăților de capital în care majoritatea drepturilor de vot aparțin în mod direct sau indirect unor persoane juridice de drept public, nu trebuie aplicate consecințele juridice respective în privința operațiunilor care generează pierderi (permanente) dacă societățile în cauză desfășoară operațiunile menționate pentru motive legate de politica în domeniul transporturilor, al mediului, al asistenței sociale, al culturii, al educației sau al sănătății?

____________