Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 24. oktobra 2019 – B-GmbH/Finanzamt D

(Zadeva C-797/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: B-GmbH

Tožena stranka: Finanzamt D

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da gre za državno pomoč, za katero se uporablja ta določba, kadar se v skladu z ureditvijo države članice (stalne) izgube kapitalske družbe iz gospodarske dejavnosti, ki se opravlja brez protidajatve, s katero bi se pokrili stroški, načeloma sicer štejejo za prikrita izplačila dobička in se zato zaradi njih dobiček kapitalske družbe ne bi smel zmanjšati, vendar pa pri kapitalskih družbah, v katerih ima večino glasovalnih pravic neposredno ali posredno pravna oseba javnega prava, za dejavnosti, ki stalno prinašajo izgube, te pravne posledice ne nastanejo, če jih opravljajo zaradi razlogov prometne, okoljske, socialne, kulturne, izobraževalne ali zdravstvene politike?

____________