Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) στις 4 Νοεμβρίου 2019 – «DSK Bank» EAD και «FrontEx International» EAD

(Υπόθεση C-807/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Sofiyski rayonen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσες την έκδοση διαταγής πληρωμής: «DSK Bank» EAD και «FrontEx International» EAD

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά παράβαση του δικαίου της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών ή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός ότι ένα εθνικό δικαστήριο έχει σημαντικά μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε σύγκριση με άλλα δικαστήρια του ιδίου βαθμού δικαιοδοσίας και, ως εκ τούτου, οι δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου δεν δύνανται να εξετάσουν τα προσκομιζόμενα έγγραφα βάσει των οποίων πρέπει ή μπορούν να κηρύξουν την εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και, ταυτόχρονα, να εκδώσουν την απόφασή τους εντός εύλογου χρόνου;

Υποχρεούται το εθνικό δικαστήριο να αρνηθεί την έκδοση αποφάσεων –οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εκτέλεση– όταν ο καταναλωτής παραλείπει να ασκήσει ανακοπή κατ’ αυτών, στην περίπτωση που το δικαστήριο έχει σοβαρές υπόνοιες ότι η αίτηση στηρίζεται σε καταχρηστική ρήτρα συμβάσεως που συνάπτεται με καταναλωτή, όταν στη δικογραφία δεν περιλαμβάνονται αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα, επιτρέπεται στο εθνικό δικαστήριο, εφόσον έχει τέτοιες υπόνοιες, να ζητήσει από τον συμβαλλόμενο επαγγελματία να προσκομίσει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, μολονότι –σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία– δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας κατά την οποία εκδίδεται μια ενδεχομένως εκτελεστή απόφαση, όταν ο οφειλέτης παραλείπει να ασκήσει ανακοπή;

Τυγχάνουν εφαρμογής οι επιταγές που θεσπίστηκαν με το δίκαιο της Ένωσης στο πλαίσιο των οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και αφορούν την αυτεπάγγελτη εξέταση συγκεκριμένων περιστάσεων εκ μέρους του εθνικού δικαστή ακόμη και στις περιπτώσεις που από τον εθνικό νομοθέτη παρέχεται –μέσω της εθνικής νομοθεσίας– στους καταναλωτές συμπληρωματική προστασία (περισσότερα δικαιώματα) κατά τη μεταφορά διατάξεως οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, η οποία επιτρέπει την παροχή τέτοιας μεγαλύτερης προστασίας;

____________