Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenog 2019. uputio Sofiyski rayonen sad (Bugarska) – „DSK Bank“ EAD i „FrontEx International“ EAD

(predmet C-807/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Sofijski rajonen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelji u postupcima izdavanja platnog naloga: „DSK Bank“ EAD i „FrontEx International“ EAD

Prethodna pitanja

Predstavlja li okolnost da nacionalni sud ima znatno veće radno opterećenje od ostalih sudova istog stupnja i da su suci tog suda zbog toga onemogućeni istovremeno ispitivati dostavljene isprave na temelju kojih valja naložiti privremenu ovrhu ili na temelju kojih se istu može naložiti i donositi odluke u razumnom roku, sama po sebi povredu prava Unije koje se odnosi na zaštitu potrošača ili drugih temeljnih prava?

Treba li nacionalni sud odbiti donošenje odluka koje mogu dovesti do ovrhe ako potrošač protiv njih ne uloži prigovor, u slučaju da taj sud ozbiljno sumnja na to da se zahtjev temelji na nepoštenom uvjetu u potrošačkom ugovoru, ako spis predmeta ne sadržava uvjerljive dokaze u tom smislu?

Ako je odgovor na drugo pitanje negativan, je li dopušteno da nacionalni sud, ako ima takvu sumnju, zatraži dodatne dokaze od ugovorne strane koja je pružatelj usluga, iako taj sud, prema nacionalnom pravu, nema takvu ovlast u okviru postupka u kojem se donosi eventualno ovršna odluka, sve dok dužnik ne uloži prigovor?

Primjenjuju li se zahtjevi prava Unije u vezi s direktivama o usklađivanju potrošačkog prava u pogledu toga da nacionalni sud po službenoj dužnosti treba utvrditi određene okolnosti i u slučajevima kada nacionalni zakonodavac potrošačima nudi dodatnu zaštitu (više prava) nacionalnim zakonom kojim se prenosi odredba direktive kojom se dopušta takva veća zaštita?ž

____________