Language of document :

2019 m. lapkričio 4 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „DSK Bank“ EAD ir „FrontEx International“ EAD

(Byla C-807/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos mokėjimo įsakymo procedūroje: „DSK Bank“ EAD ir „FrontEx International“ EAD

Prejudiciniai klausimai

Ar aplinkybė, kad nacionalinis teismas susiduria su žymiai didesniu darbo krūviu negu kiti tos pačios instancijos teismai, todėl šio teismo teisėjai negali iš karto patikrinti jiems pateiktų dokumentų, kuriais remiantis turi arba gali būti nurodyta preliminariai vykdyti sprendimą, ir priimti sprendimų per pagrįstą laikotarpį, laikytina Sąjungos teisės dėl vartotojų apsaugos arba kitų pagrindinių teisių pažeidimu?

Ar nacionalinis teismas turi atsisakyti priimti sprendimus, kurie gali lemti priverstinį vykdymą, kai vartotojas jiems neprieštarauja, jei pagrįstai įtaria, kad prašymas pagrįstas nesąžininga sąlyga sutartyje su vartotojais, o byloje nėra to įtikinamų įrodymų?

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas, ar nacionalinis teismas gali, jei jam kyla toks įtarimas, reikalauti iš sutartį sudariusio verslo subjekto papildomų įrodymų, net jei pagal nacionalinę teisę, nagrinėdamas bylą, kurioje bus priimtas galimai vykdytinas sprendimas, jis neturi tokios teisės, kol skolininkas nepateikė prieštaravimo?

Ar Sąjungos teisėje nustatyti reikalavimai, išdėstyti vartotojų teisės suderinimo direktyvose, pagal kuriuos nacionalinis teismas turi ex officio nustatyti tam tikras aplinkybes, taikomi ir tais atvejais, kai nacionalinis teisės aktų leidėjas suteikia vartotojams papildomą apsaugą (daugiau teisių) nacionaliniu įstatymu įgyvendindamas tokią didesnę apsaugą leidžiančią suteikti direktyvos nuostatą?

____________