Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 4 noiembrie 2019 – „DSK Bank” EAD și „FrontEx International” EAD

(Cauza C-807/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Reclamante: „DSK Bank” EAD și „FrontEx International” EAD

Întrebările preliminare

Împrejurarea că o instanță națională are un volum de muncă mult mai mare decât celelalte instanțe din cadrul aceleiași autorități judiciare, iar judecătorii acestei instanțe sunt împiedicați, din acest motiv, să examineze înscrisurile care le sunt prezentate și pe baza cărora este dispusă sau poate fi dispusă executarea provizorie și, totodată, să adopte decizii într-un termen rezonabil reprezintă în sine o încălcare a dreptului Uniunii privind protecția consumatorilor sau a altor drepturi fundamentale?

Instanța națională trebuie să refuze adoptarea unor decizii susceptibile să determine executarea, în cazul în care consumatorul nu s-a opus executării, atunci când are suspiciuni întemeiate că cererea este bazată pe o clauză abuzivă care figurează într-un contract încheiat cu un consumator, în măsura în care dosarul nu conține elemente de probă concludente în acest sens?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, este permis ca instanța națională, în măsura în care are o astfel de suspiciune, să solicite elemente de probă suplimentare din partea profesionistului care este parte contractantă, deși, potrivit dreptului național, în cadrul procedurii în care este adoptată o eventuală decizie de executare, instanța nu dispune de o asemenea competență, atât timp cât debitorul nu formulează opoziție?

Cerințele impuse de dreptul Uniunii în contextul directivelor de armonizare a dreptului consumatorilor sunt aplicabile constatării unei anumite împrejurări efectuate din oficiu de instanța națională și atunci când legiuitorul național oferă consumatorilor o protecție suplimentară (mai multe drepturi) printr-o lege națională care transpune o dispoziție a directivei care permite acordarea unei astfel de protecții sporite?

____________