Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 4. novembra 2019 – „DSK Bank“ EAD in „FrontEx International“ EAD

(Zadeva C-807/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki v postopku za izdajo plačilnega naloga: „DSK Bank“ EAD in „FrontEx International“ EAD

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali sama okoliščina, da nacionalno sodišče izkazuje bistveno višjo delovno obremenitev kot druga sodišča iste stopnje in zato sodniki tega sodišča ne morejo hkrati preizkusiti listin, ki so jim predložene in na podlagi katerih se odredi ali se lahko odredi začasna izvršljivost, in sprejeti svojih odločitev v primernem roku, pomeni kršitev prava Unije, ki se nanaša na varstvo potrošnikov, ali drugih temeljnih pravic?

Ali mora nacionalno sodišče zavrniti izdajo odločitev, ki bi lahko povzročile izvršbo, če potrošnik zoper to ni vložil nobenega ugovora, če navedeno sodišče resno sumi, da predlog temelji na nepošteni klavzuli v potrošniški pogodbi, če v spisu ni nobenih prepričljivih dokazov o tem?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali je dopustno, da nacionalno sodišče, če ima tak sum, zahteva dodatne dokaze od pogodbene stranke, ki je prodajalec ali ponudnik, čeprav v skladu z nacionalnim pravom nima tovrstnega pooblastila v okviru postopka, v katerem se bo morda izdala izvršljiva odločba, če dolžnik ne vloži ugovora?

Ali zahteve, ki so bile uvedene s pravom Unije v povezavi z direktivami o usklajevanju zakonodaje o varstvu potrošnikov, in sicer da mora nacionalno sodišče po uradni dolžnosti ugotoviti določene okoliščine, veljajo tudi v primerih, v katerih nacionalni zakonodajalec potrošnikom nudi dodatno varstvo (več pravic) v nacionalnem zakonu v okviru prenosa določbe direktive, ki dopušča, da se dodeli tovrstna višja stopnja varstva?

____________