Language of document : ECLI:EU:C:2020:47

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

DOMNUL MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

prezentate la 29 ianuarie 2020(1)

Cauza C796/18

Informatikgesellschaft für SoftwareEntwicklung (ISE) mbH

împotriva

Stadt Köln,

cu intervenția:

Land Berlin

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]

„Întrebare preliminară – Contracte de achiziții publice – Directiva 2014/24/UE – Noțiunea de contract oneros – Cooperare orizontală între autoritățile contractante – Punere la dispoziție a unui software de coordonare a operațiunilor pompierilor – Acord de cooperare pentru actualizarea și dezvoltarea software‑ului – Activitate accesorie serviciului public – Interdicția de a plasa terți într‑o poziție privilegiată”1      Limba originală: spaniola.