Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. září 2019 Guy Steiferem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-331/17, Steifer v. EHSV

(Věc C-727/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Guy Steifer (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Další účastník řízení: Evropský hospodářský a sociální výbor

Usnesením ze dne 12. prosince 2019 Soudní dvůr (pátý senát) kasační opravný prostředek zamítl.

____________