Language of document :

Appel iværksat den 30. september 2019 af Guy Steifer til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-331/17, Steifer mod EØSU

(Sag C-727/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Guy Steifer (ved avocat M.-A. Lucas)

Den anden part i appelsagen: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Den Europæiske Unions Domstol (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 12. december 2019 forkastet appellen.

____________