Language of document :

Guy Steiferi 30. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-331/17: Steifer versus EMSK

(kohtuasi C-727/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Guy Steifer (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Teine menetlusosaline: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis 12. detsembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________