Language of document :

Valitus, jonka Guy Steifer on tehnyt 30.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T- T-331/17., Steifer v. ETSK, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-727/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Guy Steifer (edustaja: M.-A. Lucas, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 12.12.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja velvoittanut Guy Steiferin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________