Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 30. septembrī Guy Steifer iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-331/17 Steifer/EESK

(Lieta C-727/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Guy Steifer (pārstāvis: M.-A. Lucas, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ar 2019. gada 12. decembra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________