Language of document :

Appell ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2019 minn Guy Steifer mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-12 ta’ Lulju 2019 fil-Kawża T-331/17, Steifer vs KESE

(Kawża C-727/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Franċiż

Partijiet

Appellant: Guy Steifer (rappreżentant: M.-A. Lucas, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Permezz ta’ digriet tat-12 ta’ Diċembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) waħdet l-appell.

____________