Language of document :

Odvolanie podané 30. septembra 2019: Guy Steifer proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. júla 2019 vo veci T-331/17, Steifer/EHSV

(vec C-727/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Guy Steifer (v zastúpení: M.-A. Lucas, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Uznesením z 12. decembra 2019 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie.

____________