Language of document :

Pritožba, ki jo Guy Steifer vložil 30. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. julija 2019 v zadevi T-331/17, Steifer/CESE

(Zadeva C-727/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Guy Steifer (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 12. decembra 2019 pritožbo zavrnilo.

____________