Language of document :

Överklagande ingett den 30 september 2019 av Guy Steifer av den dom som tribunalen (femte) meddelade den 12 juli 2019 i mål T-331/17, Steifer mot EESK

(Mål C-727/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Guy Steifer (ombud: M.-A. Lucas, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Genom beslut av den 12 december 2019 har domstolen (åttonde avdelningen) ogillat överklagandet.

____________