Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2019. uputio Okresný súd Poprad (Slovačka) – IM protiv STING Reality s.r.o.

(predmet C-853/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Okresný súd Poprad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: IM

Tuženik: STING Reality s.r.o.

Prethodna pitanja

Treba li Direktivu 2005/29/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) tumačiti na način da nepoštenu poslovnu praksu predstavljaju činjenične okolnosti poput onih u ovom predmetu, u kojima fizičkoj osobi koja se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i pod vremenskim pritiskom i čija je namjera dobiti kredit kako bi zadržala vlasništvo nad nekretninom koja je njezino jedino boravište, kreditna institucija predlaže ugovor koji dovodi do trajnog oduzimanja vlasništva nad nekretninom, iako je ta osoba zatražila samo privremeni prijenos nekretnine na vjerovnika kako bi osigurala ugovor o kreditu?

Treba li Direktivu 93/13/EEZ2 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (u daljnjem tekstu: Direktiva 93/13) tumačiti na način da u činjeničnim okolnostima navedenim u prvom pitanju ocjeni suda podliježe i ugovor o prodaji kojim se prenosi vlasništvo nad nekretninom, čak i unatoč argumentima trgovca koji se odnose na pojedinačno ugovorene odredbe ugovora, ako trgovac odbije podnijeti sudu ugovore u ostalim slučajevima, kako bi se utvrdilo je li riječ o tipskim ugovorima koje trgovac koristi u ostalim slučajevima?

Ako se u tom slučaju primjenjuje Direktiva 93/13, treba li se relevantnim okolnostima, u skladu s člankom 4. stavkom 1. te direktive, smatrati i situacija prije sklapanja ugovora, odnosno situacija u kojoj je tuženi trgovac dobio pristup tužiteljevim osobnim podacima bez njegova pristanka?

____________

1 SL 2005, L 149, str. 22.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101.

2 SL 1993, L 95, str. 29.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.