Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okresný súd Poprad (Slovacia) la 22 noiembrie 2019 – IM/STING Reality s.r.o.

(Cauza C-853/19)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Okresný súd Poprad

Părțile din procedura principală

Reclamant: IM

Pârâtă: STING Reality s.r.o.

Întrebările preliminare

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”)1 trebuie interpretată în sensul că circumstanțe precum cele din cauza principală, în care un comerciant din domeniul creditării propune unei persoane fizice aflate într-o situație financiară dificilă și sub presiunea timpului, care intenționează să obțină un credit pentru a păstra proprietatea asupra unui bun imobil care constituie unica locuință a acesteia, un contract care are ca efect privarea sa definitivă de dreptul de proprietate asupra bunului imobil respectiv, în condițiile în care aceasta dorea să transfere temporar imobilul către creditor cu titlu de garanție a unui contract de credit, constituie o practică comercială neloială?

Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii2 (denumită în continuare „Directiva 93/13”) trebuie să fie interpretată în sensul că, în împrejurări precum cele menționate la prima întrebare, un contract de vânzare care transferă proprietatea asupra unui bun imobil este supus controlului jurisdicțional chiar și în pofida argumentației comerciantului potrivit căreia clauzele contractuale au făcut obiectul unei negocieri individuale, în cazul în care comerciantul refuză să prezinte instanței contracte încheiate în alte situații pentru a se stabili dacă este vorba despre un tip de contract standard utilizat de comerciant și în alte cazuri?

În cazul în care Directiva 93/13 este aplicabilă în cauză, este de asemenea relevantă – în scopul aplicării articolului 4 alineatul (1) din directiva menționată – situația anterioară încheierii contractului, și anume faptul că comerciantul pârât a avut acces la datele cu caracter personal ale reclamantului fără consimțământul acestuia?

____________

1 – JO 2005, L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260.

2 – JO 1993, L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273.