Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 28. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Specializiran nakazatelen sad - Bugarska) – kazneni postupak protiv DK

(predmet C-653/19 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva (EU) 2016/343 – Jačanje određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku – Članak 6. – Teret dokazivanja – Zadržavanje optuženika u istražnom zatvoru)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Specializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog kaznenog postupka

DK

uz sudjelovanje: Specializirana prokuratura

Izreka

Članak 6. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku te članci 6. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima ne primjenjuju se na nacionalno zakonodavstvo koje puštanje na slobodu osobe koja je u istražnom zatvoru uvjetuje time da ta osoba dokaže postojanje novih okolnosti koje opravdavaju to puštanje na slobodu.

____________

1 SL C 399, 25. 11. 2019.