Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. november 28-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DK elleni büntetőeljárás

(C-653/19. PPU. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – (EU) 2016/343 irányelv – A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése – 6. cikk – Bizonyítási teher – A terhelt előzetes letartóztatásának fenntartása)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

DK

Az eljárásban részt vesz: Spetsializirana prokuratura

Rendelkező rész

A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikke nem alkalmazható az olyan nemzeti szabályozásra, amely az előzetes letartóztatásban lévő személy szabadon bocsátását attól teszi függővé, hogy e személy bizonyítja a szabadlábra helyezését indokoló új körülmények fennállását.

____________

1 HL C 399., 2019.11.25