Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 28. novembra spriedums (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret DK

(Lieta C-653/19 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Direktīva (ES) 2016/343 – Konkrētu nevainīguma prezumpcijas aspektu un tiesību piedalīties klātienē savas lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā nostiprināšana – 6. pants – Pierādīšanas pienākums – Aizdomās turētās personas paturēšana apcietinājumā)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Lietas dalībnieki pamata krimināllietā

DK

piedaloties : Spetsializirana prokuratura

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, 6. pants, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. un 47. pants nav piemērojami tādam valsts tiesiskajam regulējumam, kurā apcietinātās personas atbrīvošana ir atkarīga no tā, vai šī persona pierāda, ka pastāv šo atbrīvošanu pamatojoši jauni apstākļi.

____________

1      OV C 399, 25.11.2019.