Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Slovak Telekom a.s. protiv Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(predmet C-857/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Slovak Telekom a.s.

Tuženik: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Prethodna pitanja

Pitanje u pogledu tumačenja odredbi članka 11. stavka 6. prve rečenice Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u1 :

Znači li izraz „tijelima država članica nadležnim za tržišno natjecanje prestaje nadležnost za primjenu članaka 81. i 82. Ugovora”2 da tijela država članica gube ovlasti u pogledu primjene članaka 81. i 82. Ugovora?

Odnosi li se članak 50. (pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen za isto kazneno djelo) Povelje Europske unije o temeljnim pravima proglašene 7. prosinca 2000. u Nici i na slučajeve upravnih prekršaja u obliku zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije koje su Komisija i tijelo države članice sankcionirali odvojeno i neovisno u okviru izvršavanja svojih ovlasti na temelju članka 11. stavka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002.?

____________

1 SL 2003, L 1, str. 1.; (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak SL 2016., L 173, str. 108.).

2 [čl. 11. st. 6. prva rečenica Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003].