Language of document :

A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Slovak Telekom a.s. kontra Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(C-857/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Slovak Telekom a.s.

Alperes: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Szerződés 81. és. 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet1 11. cikke (6) bekezdése első mondatának értelmezésére vonatkozó kérdés:

Az a megfogalmazás, amely szerint „a tagállamok versenyhatóságainak megszűnik az a jogköre [helyesen: hatásköre], hogy a Szerződés 81. és 82. cikkét alkalmazzák”2 azt jelenti-e, hogy a tagállamok hatóságai elveszítik a Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása tekintetében gyakorolt hatásköreiket?

Kiterjed-e az Európai Unió Nizzában, 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Alapjogi Chartája 50. cikkének (a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalma) hatálya az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke értelmében vett erőfölénnyel való visszaéléssel járó olyan közigazgatási jogsértések esetére is, amelyek miatt a Bizottság és a tagállami hatóság – a 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti hatáskörükben eljárva – külön-külön és egymástól függetlenül szabtak ki szankciót?

____________

1 HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.

2 [az 1/2003/EK tanácsi rendelet 11. cikke (6) bekezdésének első mondatból].