Language of document :

2019 m. lapkričio 26 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Byla C-857/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Slovak Telekom a.s.

Atsakovė: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Prejudiciniai klausimai

Prašymas išaiškinti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo1 11 straipsnio 6 dalies pirmą sakinį:

1.    Ar frazė „valstybių narių konkurencijos institucijos netenka kompetencijos taikyti Sutarties 81 ir 82 straipsnius“2 reiškia, kad valstybių narių institucijos netenka įgaliojimų taikyti Sutarties 81 ir 82 straipsnius?

2.    Ar 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje priimtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnis (teisė nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką) taip pat taikomas administracinių nusižengimų atvejais, kai piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį, už kuriuos Komisija ir valstybės narės institucija paskyrė sankcijas atskirai ir savarankiškai, įgyvendindamos savo įgaliojimus pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį?

____________

1 OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205.

2 [Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalies pirmame sakinyje].