Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenia) la 26 noiembrie 2019 – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Cauza C-857/19)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Părțile din procedura principală

Recurentă: Slovak Telekom a.s.

Intimat: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Întrebările preliminare

Adresează întrebări preliminare privind interpretarea articolului 11 alineatul (6) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 1/20031 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat:

Formularea „privează autoritățile de concurență ale statelor membre de competența lor de a aplica articolele 81 și 82 din tratat”2 implică pierderea, de către autoritățile statelor membre, a competențelor în domeniul de aplicare al articolelor 81 și 82 din tratat?

Articolul 50 (interdicția de a fi judecat sau condamnat penal de două ori pentru aceeași infracțiune) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 7 decembrie 2000 la Nisa, vizează și delictele administrative sub forma unui abuz de poziție dominantă, în sensul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul cărora Comisia și autoritatea unui stat membru au aplicat sancțiuni în mod separat și independent, în exercitarea competențelor lor în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002?

____________

1 – JO 2003, L 1, p. 1.

2 [art. 11 alin. (6) prima teză, Regulamentul (CE) nr. 1/2003].