Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 26. novembra 2019 – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Zadeva C-857/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Slovak Telekom a.s.

Tožena stranka: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Vprašanje za predhodno odločanje

Vprašanje v zvezi z razlago člena 11(6), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 1/20031 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe:

1.    Ali izraz „razbremeni organe, pristojne za konkurenco v državah članicah, uporabe členov 81 in 82 Pogodbe“2 , pomeni, da organi držav članic izgubijo pooblastila v zvezi z uporabo členov 81 in 82 Pogodbe?

2.    Ali se člen 50 (pravica, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, razglašene 7. decembra 2000 v Nici, nanaša tudi na primere upravnih prekrškov, pri katerih gre za zlorabo prevladujočega položaja v smislu člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za katere sta Komisija in organ države članice v okviru izvrševanja svojih pooblastil na podlagi člena 11(6) Uredbe Sveta št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 ločeno in samostojno naložila kazni?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205.

2 [v členu 11(6), prvi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003].