Language of document :

A Tribunale di Milano (Olaszország) által 2019. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco di Desio e della Brianza SpA és társai kontra YX, ZW

(C-831/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Milano

Az alapeljárás felei

Felperesek: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Alperesek: YX, ZW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e – és ha igen, milyen feltételek esetén – a 93/13/EGK irányelv1 Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. és 7. cikkével a felvázolthoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja, hogy a végrehajtási bíróság felülvizsgálja valamely jogerőre emelkedett bírósági végrehajtható okirat lényeges tartalmát, amennyiben a fogyasztó a saját jogállásának tudatában (amely tudatot az alkalmazandó jog korábban kizárt) ilyen felülvizsgálatot kér?

Ellentétes-e – és ha igen, milyen feltételek esetén – a 93/13/EGK irányelv Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben értelmezett 6. és 7. cikkével a nemzetihez hasonló olyan szabályozás, amely valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megállapítására vonatkozó, jogerőre emelkedett hallgatólagos határozatra figyelemmel kizárja, hogy a fogyasztó által előterjesztett végrehajtási kifogást elbíráló végrehajtási bíróság e feltétel tisztességtelen jellegét megállapítsa, továbbá úgy kell-e tekinteni, hogy ez a bíróság ezt akkor sem teheti meg, ha a jogerőre emelkedés időpontjában hatályos és alkalmazandó jog szerint a feltétel tisztességtelen jellegét azért nem lehetett vizsgálni, mert a kezes nem minősülhetett fogyasztónak?

____________

1     A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. l 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).