Language of document :

2019 m. lapkričio 14 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco di Desio e della Brianza SpA ir kt. / YX, ZW

(Byla C-831/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Atsakovai: YX, ZW

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ir, jei taip, kokiomis aplinkybėmis pagal Direktyvos 93/13/EEB1 6 ir 7 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį yra draudžiamos tokios kaip nagrinėjamosios nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vykdantysis teismas negali pats peržiūrėti res judicata galią įgijusio teismo vykdomojo rašto turinio po to, kai vartotojas, sužinojęs savo statusą (apie kurį anksčiau negalėjo sužinoti dėl to, kaip buvo aiškinama ir taikoma galiojanti teisė), prašo atlikti tokią peržiūrą?

2.    Ar ir, jei taip, kokiomis aplinkybėmis pagal Direktyvos 93/13/EEB 6 ir 7 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį yra draudžiamos tokios kaip nagrinėjamosios nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias dėl vartotojo pareikšto prieštaravimo vykdymui sprendžiantis vykdantysis teismas negali pripažinti nesąžininga sutarties sąlygos, kai numanomu sprendimu, kuris įgijo res judicata galią, konstatuota, kad ta sutarties sąlyga nėra nesąžininga, ir ar toks draudimas galimas ir tuo atveju, kai vadovaujantis res judicata galios atsiradimo momentu galiojusiu teisės aiškinimu ir taikymu sąlyga negalėjo būti pripažinta nesąžininga dėl to, kad laiduotojas negalėjo būti pripažintas vartotoju?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).