Language of document :

A Törvényszék 2019. december 12-i ítélete – Refan Bulgaria kontra EUIPO (Egy virág formája)

(T-747/18. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Egy európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Egy virág formája – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Védelemhez való jog – Indokolási kötelezettség”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgária) (képviselő: A. Ivanova ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Lukošiūtė meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának egy virág formájából álló térbeli megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2018. szeptember 6-án hozott határozata (R 2518/2017-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Refan Bulgaria OOD viseli, a saját költségein felül, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részéről felmerült költségeket.

____________

1     HL C 72., 2019.2.25.