Language of document :

Arrest van het Gerecht van 12 december 2019 – Refan Bulgaria/EUIPO (Vorm van een bloem)

(Zaak T-747/18)1

[„Uniemerk – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een bloem – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Rechten van de verdediging – Motiveringsplicht”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgarije) (vertegenwoordiger: A. Ivanova, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Lukošiūtė, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 6 september 2018 (zaak R 2518/2017-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande in de vorm van een bloem als Uniemerk

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Refan Bulgaria OOD wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

____________

1     PB C 72 van 25.2.2019.