Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2019 – Refan Bulgaria/EUIPO (Forma unei flori)

(Cauza T-747/18)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene tridimensionale – Forma unei flori – Motiv absolut de refuz – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Dreptul la apărare – Obligația de motivare”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgaria) (reprezentant: A. Ivanova, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: A. Lukošiūtė, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 6 septembrie 2018 (cauza R 2518/2017–1), privind o cerere de înregistrare a semnului tridimensional constituit din forma unei flori ca marcă a Uniunii Europene

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Refan Bulgaria OOD suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

____________

1     JO C 72, 25.2.2019.