Language of document :

Žalba koju je 28. studenoga 2019. podnijela Bolivarijanska Republika Venezuela protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 20. rujna 2019. u predmetu T-65/18, Venezuela protiv Vijeća

(predmet C-872/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Bolivarijanska Republika Venezuela (zastupnici: L. Giuliano i F. Di Gianni, avvocati)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem je njome tužba odbačena kao nedopuštena;

proglasi žaliteljevu tužbu dopuštenom i vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o meritumu; i

naloži Vijeću snošenje troškova ovog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi, žalitelj ističe jedan žalbeni razlog podijeljen na tri dijela.

Opći sud pogrešno je protumačio kriterij izravnog utjecaja određen u četvrtom stavku članka 263. UFEU-a s obzirom na sudsku praksu proizašlu iz presude Almaz-Antey:

Opći sud primijenio je pogrešan test kako bi ocijenio odnose li se pobijane odredbe izravno na Bolivarijansku Republiku Venezuelu1 .

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava jer je zanemario neke bitne značajke ovog predmeta prilikom primjene kriterija izravnog utjecaja kako je utvrđen presudom Almaz-Antey.

Opći sud nije uzeo u obzir stvarne učinke spornih odredbi na Bolivarijansku Republiku Venezuelu.

____________

1 Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli (SL 2017., L 295, str. 60.)