Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-65/18. sz., Venezuela kontra Tanács ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a Venezuelai Bolivári Köztársaság által 2019. november 28-án benyújtott fellebbezés

(C-872/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Venezuelai Bolivári Köztársaság (képviselők: L. Giuliano és F. Di Gianni avvocati)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet abban a részében, amely a keresetet mint elfogadhatatlant elutasította;

állapítsa meg, hogy fellebbező által előterjesztett kereset elfogadható, és az érdemi döntés céljából utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé; és

a Tanácsot kötelezze a jelen eljárás és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása céljából a fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik, amely három részből áll.

A Törvényszék tévesen értelmezte az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése szerinti közvetlen érintettség kritériumát az Almaz-Antey ítéletre tekintettel:

A Törvényszék nem a megfelelő tesztet alkalmazta annak megítélése céljából, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaságot közvetlenül érintik-e a vitatott rendelkezések.1

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel az Almaz-Antey ítéletben megállapított közvetlen érintettség kritériumának alkalmazása során a jelen ügyben figyelmen kívül hagyott néhány lényeges körülményt.

A Törvényszék nem vette figyelembe a vitatott rendelkezéseknek a Venezuelai Bolivári Köztársaságra gyakorolt tényleges hatásait.

____________

1 A venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (KKBP) 2017/2074 tanácsi határozat (HL 2017. L 295., 60. o.).