Language of document :

2019 m. lapkričio 28 d. Venesuelos Bolivaro Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-65/18 Venesuela / Taryba

(Byla C-872/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Venesuelos Bolivaro Respublika, atstovaujama advokatų L. Giuliano ir F. Di Gianni,

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą atmesti ieškinį kaip nepriimtiną,

pripažinti apeliantės ieškinį priimtinu ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl jos esmės ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi šiame procese ir procese Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo vienintelį pagrindą, kurį sudaro trys dalys.

Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino SESV 263 straipsnyje įtvirtintą tiesioginės sąsajos sąlygą, remdamasis Sprendimu Almaz-Antey:

Bendrasis Teismas taikė netinkamą kriterijų nustatydamas, ar ginčijamos nuostatos1 tiesiogiai susijusios su Venesuelos Bolivaro Respublika.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į tam tikras esmines bylos aplinkybes, kai taikė tiesioginės sąsajos sąlygą, kaip ji apibrėžta Sprendime Almaz-Antey.

Bendrasis Teismas neatsižvelgė į ginčijamos nuostatos faktines pasekmes Venesuelos Bolivaro Respublikai.

____________

1 2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje (OL L 295, 2017, p. 60).