Language of document :

Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de Republica Bolivariană a Venezuelei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 20 septembrie 2019 în cauza T-65/18, Venezuela/Consiliul

(Cauza C-872/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Republica Bolivariană a Venezuelei (reprezentanți: L. Giuliano și F. Di Gianni, avvocati)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentei

Recurenta solicit Curții:

anularea hotărârii atacate în măsura în care prin aceasta a fost respins ca inadmisibilă acțiunea;

declararea admisibilității recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru a se pronunța pe fondul cauzei; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei cauze, precum și al procedurii din fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv unic, împărțit în trei aspecte.

Tribunalul a interpretat în mod eronat criteriul afectării directe prevăzut la articolul 263 al patrulea paragraf TFUE în lumina Hotărârii Almaz-Antey:

Tribunalul a aplicat un test eronat pentru a evalua dacă dispozițiile atacate privesc în mod direct Republica Bolivariană Venezuela1 .

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept întrucât a ignorat anumite împrejurări esențiale când a aplicat criteriul afectării directe astfel cum reiese din Hotărârea Almaz-Antey.

Tribunalul nu a luat în considerare efectele concrete ale dispozițiilor atacate asupra Republicii Bolivariene Venezuela.

____________

1     Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela (JO 2017, L 295, p. 60).