Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Köln (Γερμανία) στις 23 Οκτωβρίου 2019 – The North of England P & I Association Ltd., ταυτόχρονα ως διάδοχος εταιρία της Marine Shipping Mutual Insurance Company κατά Bundeszentralamt für Steuern

(Υπόθεση C-786/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Köln

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: The North of England P & I Association Ltd., ταυτόχρονα ως διάδοχος εταιρία της Marine Shipping Mutual Insurance Company

Καθής: Bundeszentralamt für Steuern

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 2, στοιχείο δ΄, δεύτερη περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 25, παράγραφος 1, πρώτη ημιπερίοδος, της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ1 ήτοι με το άρθρο 46, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ2 ως προς τον καθορισμό του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο κίνδυνος, την έννοια ότι πρόκειται συναφώς, στην περίπτωση της ασφαλίσεως κατά κινδύνων που έχουν σχέση με τη λειτουργία ποντοπόρου πλοίου, για το κράτος στην επικράτεια του οποίου έχει καταχωρισθεί ποντοπόρο πλοίο σε επίσημο μητρώο προς τον σκοπό της αποδείξεως της κυριότητας ή για το κράτος τη σημαία του οποίου φέρει το ποντοπόρο πλοίο;

____________

1     Δεύτερη οδηγία του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239Ε/ΕΟΚ (ΕΕ 1988, L 172, σ. 1).

2     Οδηγία του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) (ΕΕ 1992, L 228, σ. 1).