Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2019. uputio Finanzgericht Köln (Njemačka) - The North of England P & I Association Ltd., također kao pravni sljednik društva Marine Shipping Mutual Insurance Company, protiv Bundeszentralamt für Steuern

(predmet C-786/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: The North of England P & I Association Ltd., također kao pravni sljednik društva Marine Shipping Mutual Insurance Company

Tuženik: Bundeszentralamt für Steuern

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. točku (d) drugu alineju u vezi s člankom 25. stavkom 1. prvim dijelom rečenice Direktive 88/357/EEZ1 odnosno člankom 46. stavkom 2. Direktive 92/49/EEZ2 u pogledu određivanja države članice u kojoj se nalazi rizik tumačiti na način da je pritom u slučajevima zaštite od rizika koji su povezani s upravljanjem pomorskim plovilom riječ o državi u kojoj je pomorsko plovilo upisano u službeni registar u svrhu dokazivanja vlasništva ili o državi pod čijom zastavom plovi pomorsko plovilo?

____________

1     Druga Direktiva Vijeća 88/357/EEZ od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja, koja propisuje odredbe kako bi se olakšalo učinkovito ostvarivanje slobode pružanja usluga i izmjeni Direktive 73/239/EEZ (SL 1988., L 172, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 16.)

2     Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno osiguranje osim životnog osiguranja te kojom se izmjenjuje Direktiva 73/239/EEZ i Direktiva 88/357/EEZ (Treća direktiva o neživotnom osiguranju) (SL 1992., L 228, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 30.)