Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Salzburg (Austria) 31. oktoobril 2019 – BU versus Markt24 GmbH

(kohtuasi C-804/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Salzburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BU

Kostja: Markt24 GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 1215/20121 artiklit 21 tuleb kohaldada töösuhtele, mis tuleneb Austrias sõlmitud töölepingust, mille ese on Saksamaal töö tegemine, kuigi töö tegemiseks valmis olev töötaja viibis mitu kuud Austrias ega teinud tööd?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt

2.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et kohaldada võib sellist riigisisest õigusnormi nagu Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz’i (töö- ja sotsiaalkohtute seadus, ASGG) § 4 lõike 1 punkt a, mis võimaldab töötajale (soodsamat) hagi esitamist tema elukohas, kus ta elas töösuhte kehtivuse ajal või kus ta elas töösuhte lõppemisel??

3.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et kohaldada võib sellist riigisisest õigusnormi nagu ASGG § 4 lõike 1 punkt d, mis võimaldab töötajale (soodsamat) hagi esitamist kohas, kus tuleb maksta töötasu või kus see tuli maksta töösuhte lõppemisel?

4.    Kui teisele ja kolmandale küsimusele tuleb vastata eitavalt

4.1.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et töösuhte puhul, mille raames töötaja tööd ei teinud, tuleb hagi esitada liikmesriigis, kus töötaja viibis töö tegemiseks valmisoleku ajal?

4.2.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et töösuhte puhul, mille raames töötaja tööd ei teinud, tuleb hagi esitada liikmesriigis, kus toimusid töölepingueelsed läbirääkimised ja sõlmiti tööleping, ka siis, kui töö tegemise kohana lepiti kokku teine liikmesriik või kui töö tegemine oli kavas teises liikmesriigis?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt

5.    Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 punkti 1 tuleb kohaldada töösuhtele, mis tuleneb Austrias sõlmitud töölepingust, mille ese on Saksamaal töö tegemine, kuigi töö tegemiseks valmis olev töötaja viibis mitu kuud Austrias ega teinud tööd, kui kohaldada saab sellist riigisisest õigusnormi nagu ASGG § 4 lõike 1 punkt a, mis võimaldab töötajale (soodsamat) hagi esitamist tema elukohas, kus ta elas töösuhte kehtivuse ajal või kus ta elas töösuhte lõppemisel, või sellist õigusnormi nagu ASGG § 4 lõike 1 punkt d, mis võimaldab töötajale (soodsamat) hagi esitamist kohas, kus tuleb maksta töötasu või kus see tuli maksta töösuhte lõppemisel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).