Language of document :

2019 m. spalio 31 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BU / Markt24 GmbH

(Byla C-804/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Salzburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BU

Atsakovė: Markt24 GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 21 straipsnis turi būti taikomas darbo santykiams tuo atveju, kai Austrijoje sudarius darbo sutartį dėl darbo Vokietijoje darbuotoja kelis mėnesius laukė darbo būdama Austrijoje, bet jokio darbo faktiškai neatliko?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad gali būti taikoma tokia nacionalinė teisės nuostata, kaip Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (Darbo ir socialinių teismų įstatymas, toliau – ASGG) 4 straipsnio 1 dalies a punktas, pagal kurį darbuotoja galėtų (lengviau) pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą darbo santykių metu arba darbo santykių nutraukimo momentu?

3.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad gali būti taikoma tokia nacionalinė teisės nuostata, kaip ASGG 4 straipsnio 1 dalies d punktas, pagal kurį darbuotoja galėtų (lengviau) pareikšti ieškinį vietos, kurioje turi būti mokamas arba turėjo būti sumokėtas darbo užmokestis nutraukus darbo santykius, teisme?

4.    Jei atsakymas į antrąjį ir trečiąjį klausimus būtų neigiamas:

4.1.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad ieškinys dėl darbo santykių tuo atveju, kai darbuotoja jokio darbo neatliko, reiškiamas valstybėje narėje, kurioje darbuotoja buvo pasirengusi darbui?

4.2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 21 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad ieškinys dėl darbo santykių tuo atveju, kai darbuotoja jokio darbo neatliko, reiškiamas valstybėje narėje, kurioje buvo užmegztas kontaktas ir sudaryta darbo sutartis, nepaisant to, kad sutartyje nustatyta arba planuojama darbų atlikimo vieta buvo kitoje valstybėje narėje?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

5.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 7 straipsnio 1 punktas taikomas darbo santykiams tuo atveju, kai darbo sutartis dėl darbo Vokietijoje buvo sudaryta Austrijoje, bet darbuotoja, kuri kelis mėnesius laukė darbo būdama Austrijoje, faktiškai jokio darbo neatliko, jei gali būti taikoma tokia nacionalinė teisės nuostata, kaip ASGG 4 straipsnio 1 dalies a punktas, pagal kurį darbuotoja galėtų (lengviau) pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą darbo santykių metu arba darbo santykių nutraukimo momentu, arba tokia nacionalinė teisės nuostata, kaip ASGG 4 straipsnio 1 dalies d punktas, pagal kurį darbuotoja galėtų (lengviau) pareikšti ieškinį vietos, kurioje turi būti mokamas arba turėjo būti sumokėtas darbo užmokestis nutraukus darbo santykius, teisme?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).