Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. listopada 2019. uputio Landgericht Gera (Njemačka) – PG protiv Volkswagen AG

(predmet C-759/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Gera

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PG

Tuženik: Volkswagen AG

Prethodna pitanja

1.     Treba li članak 6. stavak 1. i članak 27. stavak 1. EG-FGV-a1 ), odnosno članak 18. stavak 1., članak 26. stavak 1. Direktive 2007/46/EZ2 tumačiti na način da proizvođač povređuje svoju obvezu izdavanja valjane potvrde u skladu s člankom 6. stavkom 1. EG-FGV-a (odnosno svoju obvezu dostavljanja potvrde o sukladnosti u skladu s člankom 18. stavkom 1. Direktive 2007/46) ako je u vozilo ugradio zabranjen poremećajni uređaj u smislu članka 5. stavka 2., članka 3. točke 10. Uredbe (EZ) br. 715/20073 , dok se stavljanjem takvog vozila na tržište povređuje zabrana stavljanja vozila na tržište ako ne postoji valjana potvrda o sukladnosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. EG-FGV-a (odnosno zabrana prodaje ako ne postoji valjana potvrda o sukladnosti u skladu s člankom 26. stavkom 1. Direktive 2007/46)?

U slučaju potvrdnog odgovora:

1.a.     Štiti li se člancima 6. i 27. EG-FGV-a, odnosno člankom 18. stavkom 1., člankom 26. stavkom 1., člankom 46. Direktive 2007/46 drugoga u smislu članka 823. stavka 2. BGB-a i to upravo i u pogledu njegove slobode djelovanja i njegove imovine? Kada krajnji kupac automobila kupi automobil koji je stavljen na tržište a da pritom nije izdana valjana potvrda o sukladnosti, predstavlja li to jednu od opasnosti zbog čijeg su sprječavanja te norme donesene?

2.     Štiti li se člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 također upravo krajnjeg kupca i to i u pogledu njegove slobode djelovanja i njegove imovine? Kada krajnji kupac automobila kupi automobil u koji je ugrađen zabranjen poremećajni uređaj, predstavlja li to jednu od opasnosti zbog čijeg je sprečavanja ta norma donesena?

____________

1     EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (Uredba o EZ homologaciji vozila) od 3. veljače 2011. (BGBl. I str. 126.), kako je zadnje izmijenjena člankom 7. Uredbe od 23. ožujka 2017. (BGBl. I str. 522.)

2     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL 2007., L 263. str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35., str. 103.)

3     Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007., L 171, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)