Language of document :

19. novembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(kohtuasi C-842/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Roels, A. Armenia)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Belgia Kuningriik ei ole võtnud kõiki meetmeid selleks, et täita 12. aprilli 2018. aasta kohtuotsust kohtuasjas C-110/17: Euroopa Komisjon vs. Belgia, siis on Belgia Kuningriik rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 talle tulenevaid kohustusi;

mõista Belgia Kuningriigilt välja karistusmakse summas 22 076,55 eurot päevas iga eespool viidatud kohtuotsuse kohtuasjas C-110/17 täitmisega viivitatud päeva eest alates päevast, mil tehakse kohtuotsus kohtuasjas C-110/17, kuni päevani, mil see kohtuotsus täidetakse;

mõista Belgia Kuningriigilt välja kas minimaalne põhisumma 2 029 000 eurot või juhul, kui eelnimetatud minimaalset põhisummat ületatakse, põhisumma 4 905,90 eurot päevas alates päevast, mil kuulutati kohtuotsus eespool viidatud kohtuasjas C-110/17, kuni päevani, mil tehakse kohtuotsus käesolevas kohtuasjas või – kui see toimub varem – kuni päevani, mil kohtuotsus kohtuasjas C-110/17 täidetakse; summa tuleb tasuda komisjoni näidatud arvele;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagis leiab komisjon, et Belgia Kuningriik ei ole võtnud meetmeid, et täita Euroopa Kohtu 12. aprilli 2018. aasta kohtuotsust.

____________