Language of document :

Kanne 19.11.2019 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-842/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Roels ja A. Armenia)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Belgian kuningaskunta on jättänyt noudattamatta SEUT 260 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia unionin tuomioistuimen asiassa C-110/17 komissio v. Belgia 12.4.2018 antaman tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä

velvoittamaan Belgian kuningaskunnan maksamaan 22 076,55 euron suuruista uhkasakkoa kultakin päivältä, jolla edellä mainitun asiassa C-110/17 annetun tuomion täytäntöönpano viivästyy siitä päivästä alkaen, jona tässä asiassa annetaan tuomio edellä mainitun asiassa C-110/17 annetun tuomion täytäntöönpanopäivään asti, komission myöhemmin ilmoittamalle tilille

velvoittamaan Belgian kuningaskunnan maksamaan joko vähintään 2 029 000 euron suuruisen kiinteämääräisen hyvityksen tai, jos tämä kiinteänmääräisen hyvityksen vähimmäismäärä ylittyy, 4 905,90 euron suuruista päivittäistä kiinteämääräistä hyvitystä edellä mainitun asiassa C-110/17 annetun tuomion antamispäivästä alkaen siihen päivään asti, jona tässä asiassa annetaan tuomio tai siihen päivään asti, jona edellä mainittu asiassa C-110/17 annettu tuomio pannaan täytäntöön, jos se tapahtuu aikaisemmin, komission myöhemmin ilmoittamalle tilille

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio moittii kanteessaan Belgian kuningaskuntaa siitä, ettei tämä ole toteuttanut unionin tuomioistuimen 12.4.2018 antaman tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

____________