Language of document :

Tužba podnesena 19. studenog 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

(predmet C- 842/19)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: W. Roels, A. Armenia, agenti)

Tuženik: Kraljevina Belgija

Tužbeni zahtjev

Komisija od Suda zahtijeva da :

utvrdi da je Kraljevina Belgija povrijedila obveze koje ima na temelju članka 260. stavka 1. UFEU-a time što nije poduzela sve potrebne mjere za provedbu presude od 12. travnja 2018. u predmetu C-110/17, Komisija/Belgija;

Kraljevini Belgiji naloži plaćanje novčane kazne u iznosu od 22 076, 55 eura po danu zakašnjenja u provedbi presude donesene u navedenom predmetu C-110/17, računajući od dana donošenja presude u ovom predmetu do dana dok se ne provede presuda donesena u navedenom predmetu C-110/17, na račun koji će odrediti Komisija;

Kraljevini Belgiji naloži plaćanje minimalnog paušalnog iznosa od 2 029 000 eura, ili, u slučaju da navedeni minimalni paušalni iznos bude prekoračen, dnevni paušalni iznos od 4905, 90 eura računajući od dana objave presude u navedenom predmetu C-110/17 do dana donošenja presude u ovom predmetu, ili do dana provedbe presude donesene u navedenom predmetu C-110/17 ako ona bude provedena ranije, na račun koji će odrediti Komisija;

naloži Kraljevini Belgiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U svojoj tužbi Komisija prigovara Kraljevini Belgiji da nije poduzela potrebne mjere za provedbu presude Suda od 12. travnja 2018.

____________