Language of document :

2019. november 19-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-842/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: W. Roels, A. Armenia meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem tette meg a Bíróság C-110/17. sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 2012. április 12-én hozott ítélete teljesítéséhez szükséges intézkedéseket – nem teljesítette az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Belga Királyságot, hogy a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától a fent hivatkozott C-110/17. sz. ügyben hozott ítélet teljesítésének napjáig, az említett C-110/17. sz. ügyben hozott ítélet teljesítésének késedelme tekintetében késedelmi naponként fizessen meg 22 076,55 euró kényszerítő bírságot a Bizottság által megjelölendő számlára;

kötelezze a Belga Királyságot, hogy a fent hivatkozott C-110/17. sz. ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjáig, illetve ha a teljesítésre korábban kerül sor, az említett C-110/17. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig, fizessen meg vagy 2 029 000 euró minimális átalányösszeget, vagy e minimális átalányösszeg túllépése esetén napi 4 905,90 euró átalányösszeget a Bizottság által megjelölendő számlára;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetével a Bizottság azt rója fel a Belga Királyságnak, hogy nem tette meg a Bíróság 2018. április 12-én hozott ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

____________