Language of document :

2019 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-842/19)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Roels, A. Armenia

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nesiėmusi visų priemonių 2018 m. balandžio 12 d. sprendimui byloje C-110/17, Komisija / Belgija, įvykdyti Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį,

priteisti iš Belgijos Karalystės sumokėti į Komisijos nurodytą sąskaitą 22 076,55 EUR periodinę baudą už kiekvieną uždelstą dieną įvykdyti minėtą byloje C-110/17 priimtą sprendimą nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos iki minėto sprendimo byloje C-110/17 įvykdymo dienos,

priteisti iš Belgijos Karalystės sumokėti į Komisijos nurodytą sąskaitą minimalią vienkartinę 2 029 000 EUR dydžio sumą arba, jei minimali vienkartinė suma bus viršyta, vienkartinę 4 905,90 EUR dydžio sumą už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo minėto sprendimo byloje C-110/17 paskelbimo dienos iki sprendimo, kuris bus priimtas šioje byloje priėmimo dienos arba iki minėto sprendimo byloje C-110/17 įvykdymo dienos, jeigu jis bus įvykdytas anksčiau,

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinyje Komisija teigia, kad Belgijos Karalystė nesiėmė priemonių 2018 m. balandžio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.

____________