Language of document :

Tožba, vložena 19. novembra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-842/19)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: W. Roels, A. Armenia, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Kraljevina Belgija s tem, da ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe z dne 12. aprila 2018, ki je bila izdana v zadevi C-110/17, Komisija/ Belgija, ni izpolnila obveznosti iz člena 260, prvi odstavek, PDEU;

Kraljevini Belgiji naloži periodično denarno kazen v višini 22.076,55 EUR na dan zamude pri izvršitvi sodbe, izdane v zadevi C-110/17, od dneva izdaje sodbe v tej zadevi do dneva izpolnitve sodbe, izdane v zadevi C-110/17, ki naj se izvede na račun, ki ga bo navedla Komisija;

Kraljevini Belgiji naloži bodisi plačilo minimalnega pavšalnega zneska 2.029.000 EUR bodisi, če bi bil navedeni minimalni pavšalni znesek prekoračen, plačilo dnevnega pavšalnega zneska 4.905,90 od dneva razglasitve sodbe, izdane v zadevi C-110/17, do dneva izdaje sodbe v tej zadevi do dneva izpolnitve sodbe, izdane v zadevi C-110/17, če bi do tega prišlo prej, ki naj se izvede na račun, ki ga bo navedla Komisija;

Kraljevini Belgiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo Kraljevini Belgiji očita, da ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, ki jo je Sodišče izdalo 12. aprila 2018.

____________