Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2019 η Aeris Invest Sàrl κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 10 Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση T-599/18, Aeris Invest κατά SRB

(Υπόθεση C-874/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Aeris Invest Sàrl (εκπρόσωποι: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, abogados)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει τη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Οκτωβρίου 2019, Aeris Invest κατά SRB, T-599/18, EU:T:2019:740, καθόσον κρίνει την προσφυγή απαράδεκτη·

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφανθεί, δεσμευόμενο από τα νομικά ζητήματα τα οποία θα έχει επιλύσει η απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα αιτήματα που είχε πρωτοδίκως υποβάλει η αναιρεσείουσα· και

να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο, η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη αντιβαίνει στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ 2010, L 331, σ. 12) και στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Κατά την αναιρεσείουσα, η προσβληθείσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου πράξη έχει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα στο μέτρο που η οριστική αποτίμηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης εξυγίανσης.

Στο πλαίσιο του δευτέρου λόγου, η αναιρεσείουσα εκφράζει την άποψη ότι η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη αντιβαίνει στο άρθρο 17 του Χάρτη. Η ερμηνεία του άρθρου 20 του κανονισμού 806/2014 στην οποία προβαίνει η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη είναι ασυμβίβαστη με το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο μέτρο που επιτρέπει επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας της αναιρεσείουσας χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

Βάσει του τρίτου λόγου, η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη αντιβαίνει στο άρθρο 20, παράγραφος 11, στοιχείο β΄, του κανονισμού 806/2014. Μετά την έκδοση ης απόφασης εξυγίανσης και την απομείωση της αξίας των μετοχών, οι πρώην μέτοχοι της Banco Popular κατέστησαν πιστωτές της εν λόγω οντότητας. Ως εκ τούτου, το άρθρο 20, παράγραφος 11, στοιχείο β΄, του κανονισμού 806/2014 έχει εφαρμογή στους πρώην μετόχους, στο μέτρο που η διάταξη αυτή προβλέπει υποχρέωση να ληφθεί απόφαση επί της «επανεγγραφής απαιτήσεων» υπό το φως της οριστικής αποτίμησης.

Τέλος, στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου, η αναιρεσείουσα φρονεί ότι η αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη αντιβαίνει στο άρθρο 20, παράγραφοι 11 και 14, του κανονισμού 806/2014, καθώς και στο άρθρο 41 του Χάρτη, καθόσον δεν λαμβάνει υπόψη ότι η προσβληθείσα πράξη έχει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα εις βάρος της αναιρεσείουσας, στο μέτρο που παρεμποδίζει την πρόσβαση της AERIS σε πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες όσον αφορά τη λογιστική κατάσταση μιας οντότητας στη μετοχική σύνθεση της οποίας η AERIS μετείχε σε ποσοστό 3,45 %.

____________