Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-599/18. sz., Aeris Invest kontra ESZT ügyben 2019. október 10-én hozott végzése ellen az Aeris Invest Sàrl által 2019. november 28-án benyújtott fellebbezés

(C-874/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Aeris Invest Sàrl (képviselők: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco abogados)

A másik fél az eljárásban: Egységes Szanálási Testület (ESZT)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által 2019. október 10-én hozott Aeris Invest kontra ESZT végzést, T-599/18, EU:T:2019:740, amennyiben az úgy rendelkezik, hogy a kereset elfogadhatatlan;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy a Törvényszék – amelyet jogkérdésekben köt a Bíróság határozata – hozzon döntést az e fél által az elsőfokú eljárásban előterjesztett kérelmeknek megfelelően; és

a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával a fellebbező úgy érvel, hogy a megtámadott végzés sérti a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i európai parlamenti és tanácsi 806/2014/EU rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.) 20. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 47. cikkét. A fellebbező szerint a Törvényszék előtt megtámadott jogi aktusnak kötelező joghatásai vannak, mivel a végleges értékelés szerves részét képezi a szanálási határozatnak.

A második jogalapjával a fellebbező úgy véli, hogy a megtámadott végzés sérti a Charta 17. cikkét. A 806/2014 rendelet 20. cikkének a megtámadott végzésben szereplő értékelése nem egyeztethető össze a tulajdonhoz való joggal, mivel a fellebbezőt megillető tulajdonhoz való jogba ellentételezés nélküli beavatkozást enged.

A harmadik fellebbezési jogalapja szerint a megtámadott végzés sérti a 806/2014 rendelet 20. cikke (11) bekezdésének b) pontját. A szanálási határozatot és a részvények leírását követően a Banco Popular korábbi részvényesei az intézmény hitelezőivé váltak. Ennélfogva a 806/2014 rendelet 20. cikke (11) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni a korábbi részvényesekre, mivel e rendelkezés azt a kötelezettséget írja elő, hogy a végleges értékelés alapján dönteni kell a „követelések visszaírásáról”.

Végül a negyedik jogalapjával a fellebbező úgy véli, hogy a megtámadott végzés sérti a 806/2014 rendelet 20. cikkének (11) és (14) bekezdését, valamint a Charta 41. cikkét, tekintve, hogy nem veszi figyelembe, hogy a megtámadott jogi aktusnak kötelező joghatásai vannak e félre nézve, mivel gátolja az AERIS-t abban, hogy hozzáférjen az új és teljes körű információkhoz egy olyan intézmény számviteli helyzetével kapcsolatban, amelyben az AERIS 3,45%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezett.

____________