Language of document :

Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de Aeris Invest Sàrl împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a opta) din 10 octombrie 2019 în cauza T-599/18, Aeris Invest/CRU

(Cauza C-874/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Aeris Invest Sàrl (reprezentanți: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comitetul unic de rezoluție (CRU)

Concluzii

Recurenta solicită Curții:

anularea ordonanței pronunțate de Tribunal la 10 octombrie 2019, Aeris Invest/CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, în măsura în care decide că acțiunea este inadmisibilă;

trimiterea cauzei la Tribunal pentru a statua, fiind obligat de aspectele de drept stabilite prin decizia Curții, în conformitate cu concluziile acestei părți în primă instanță; și

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului său motiv, recurenta susține că ordonanța atacată încalcă articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2010, L 331, p. 12) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”). Potrivit recurentei, actul atacat în fața Tribunalului are efecte juridice obligatorii în măsura în care evaluarea definitivă face parte integrantă din decizia de rezoluție.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta consideră că ordonanța atacată încalcă articolul 17 din cartă. Interpretarea articolului 20 din Regulamentul 806/2014 efectuată în ordonanța atacată este incompatibilă cu dreptul de proprietate, în măsura în care permite o ingerință în dreptul de proprietate al acestei părți fără nicio compensație.

Potrivit celui de al treilea motiv de recurs, ordonanța atacată încalcă articolul 20 alineatul (11) litera (b) din Regulamentul 806/2014. După adoptarea deciziei de rezoluție și deprecierea acțiunilor, foștii acționari ai Banco Popular au devenit creditori ai entității. Astfel, articolul 20 alineatul (11) litera (b) din Regulamentul 806/2014 se aplică foștilor acționari, în măsura în care această dispoziție prevede obligația de a decide cu privire la „reajustarea creanțelor” în lumina evaluării definitive.

În sfârșit prin intermediul celui de al patrulea motiv, recurenta consideră că ordonanța atacată încalcă articolul 20 alineatele (11) și (14) din Regulamentul 806/2014, precum și articolul 41 din cartă, neținând seama de faptul că actul atacat are efecte juridice obligatorii în privința acestei părți, în măsura în care împiedică AERIS să aibă acces la informații recente și complete cu privire la situația contabilă a unei entități în cadrul căreia AERIS avea o participație de 3,45%.

____________